Bảo dưỡng sửa chữa công nghiệp

Tại các nhà máy sản xuất công nghiệp quy mô từ 50 đến 200 công nhân, thông thường sẽ không duy trì đội bảo dưỡng sửa chữa cơ điện thường xuyên do chi phí cao và không cần thiết. Bên cạnh đó, nhà máy vẫn cần có dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa công nghiệp tốt và chuyên nghiệp để đảm bảo sản xuất ổn định, liên tục, tăng thời gian chạy máy, giảm các chi phí do dừng sự cố, kéo dài tuổi thọ thiết bị. Để đáp ứng nhu cầu này, đội bảo dưỡng công nghiệp của công ty GFD cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cơ điện cho dây chuyền sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cụ thể để khách hàng có thể theo dõi, đánh giá. Cách làm của chúng tôi như sau:

Bước 1: Khảo sát hiện trạng thiết bị dây chuyền sản xuất:


Nhóm kỹ sư của GFD sẽ cùng khách hàng khảo sát đánh giá năng lực thiết bị dây chuyền sản xuất, tính toán các chi phí trực tiếp và gián tiếp do sự cố thiết bị gây ra.

bg_3

Bước 2: Đề xuất dịch vụ bảo dưỡng cơ điện:


Dựa trên kết quả khảo sát và thực trạng năng lực thiết bị, công ty GFD sẽ đề xuất dịch vụ bảo dưỡng cơ điện với các cam kết cụ thể về mức độ ổn định thiết bị, giảm các chi phí trực tiếp và gián tiếp do sự cố thiết bị gây ra. Khách hàng sẽ tiết kiệm được chi phí sửa chữa và chi phí dừng máy, tăng thời gian sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, kéo dài tuổi thọ thiết bị, từ đó tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.


Một số dự án công nghiệp tiêu biểu: