rs

Cung cấp các dịch vụ, giải pháp viễn thám

Green Field là đối tác tin cậy của các nhà tài trợ, khối công nghiệp, các khách hàng tư nhân về cung cấp giải pháp ảnh viễn thám cho giám sát tài nguyên thiên nhiên. Green Field đã thực hiện nhiều dự án về ứng dụng ảnh viễn thám cho các lĩnh vực điều tra kiểm kê rừng, xây dựng bản đồ hạ tầng, phân tích rủi ro môi trường, xây dựng bản đồ hệ sinh thái.

Green Field có nhiều kinh nghiệm trong việc tích hợp ảnh viễn thám vào các gói giải pháp GIS, phân loại ảnh tự động và đánh giá biến động sử dụng các phương pháp hiện đại như phân loại hướng đối tượng, phân tích ảnh đa thời gian, phân loại sử dụng các phương pháp học máy (machine learning).

Green Fied có đối tác là các công ty giầu kinh nghiệm về cung cấp ảnh viễn thám, bay chụp bằng UAV. Bằng những sự hợp tác này chúng tôi cung cấp gói giải pháp phù hợp cho việc các dự án khảo sát cần độ phân giải siêu cao hoặc cần giám sát hiện trường với tần suất liên tục.

Giải pháp viễn thám:

 • Tự động detect mất rừng từ ảnh viễn thám và cung cấp cảnh báo cho khách hàng qua email, SMS, Zalo.
 • Xử lý và cung cấp ảnh viễn thám theo yêu cầu.
 • Giải đoán ảnh, xây dựng bản đồ hiện trạng: bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ hệ sinh thái, cập nhật các đối tượng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Xây dựng bản đồ các vùng bị ngập lụt, đánh giá rủi ro ngập lụt.
 • Xây dựng bản đồ hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị.
 • Đánh giá biến động sử dụng ảnh viễn thám đa thời điểm.
 • Đào tạo, tập huấn về ứng dụng ảnh viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Một số dự án viễn thám tiêu biểu:

 • Giải pháp giải đoán tự động mất rừng qua ảnh vệ tinh Sentinel 2 cho tỉnh Quảng Nam, tỉnh Bình Thuận. Hệ thống đã vận hành từ 20219.
 • Giải đoán ảnh vệ tinh phục vụ đánh giá mất rừng ngập mặn cho tỉnh Cà mau (2021)
 • Giải đoán ảnh vệ tinh cho rừng phòng hộ Cần Giờ (2021)
 • Giải pháp giải đoán ảnh vệ tinh phục vụ giải đoán mất rừng tự động cho tỉnh Bình Thuận (2021)
 • Giải pháp giải đoán ảnh vệ tinh phục vụ giải đoán mất rừng tự động cho tỉnh Quảng Nam (2020)
 • Giải đoán ảnh vệ tinh và xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cho Lâm trường Con Cuông và BQL rừng phòng hộ Con Cuông, Nghệ An (SNV 2014).
 • Sử dụng ảnh Landsat đa thời gian để đánh giá biến động bờ biển vùng đồng bằng sông Mê Kông (VIDAGIS 2014).
 • Sử dụng ảnh ASTER và Landsat đa thời gian để xây dựng bản đồ hiện trạng và đánh giá thay đổi sử dụng đất tại Tây Ngyên (REDD+ 2013)
 • Giải đoán ảnh vệ tinh xây dựng bản đồ hiện trạng rừng, và bản đồ lập địa tại 5 tỉnh Tây Nguyện (ADB 2014)
 • Giải đoán ảnh vệ tinh SPOT5, xây dựng phần mềm kiểm tra số liệu và tạo hồ sơ quan lý rừng tại tỉnh Yên Bái (2015).
 • Cung cấp dịch vụ ảnh Landsat 8 và Digital Globe cho ứng dụng theo dõi diễn biến rừng tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa (Vietnam Forest and Delta project 2016)
 • Giải đoán ảnh vệ tinh Rapid Eye, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Khánh Hòa (2016)