Vệ tinh Landsat 8 chuyển sang hoạt động ở chế độ “an toàn -Safe Mode”

Ngày 19/12/2019 vào khoảng 12:23 UTC, vệ tinh Landsat 8 đã gặp phải 1 sự cố nhỏ và được tự động kích hoạt chuyển sang hoạt động ở chế độ an toàn . Sự cố này xẩy ra khi Landsat 8 đang điều khiển quay sensor khỏi tâm điểm (off-nadir) để chụp ảnh theo dõi cháy rừng vào ban đêm.

Vệ tinh Landsat 8 vẫn đang ổn định và an toàn tại thời điểm này. Đội điều hành bay Landsat 8 đang tiến các hoạt động cần thiết để đưa vệ tinh trở lại hoạt động bình thường. Landsat 8 sẽ không thu nhận dữ liệu hình ảnh khi ở chế độ an toàn.

GFD dịch và cập nhật từ Landsat Headline.