Ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thời gian thực hiện: 06/2020 – 12/2020
Khách hàng: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận
Nội dung

Hệ thống giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (FMS Bình Thuận) là hệ thống bản đồ trực tuyến (WebGis) sử dụng công nghệ viễn thám để giải đoán ảnh vệ tinh Sentinel 2 nhằm phát hiện sớm các điểm nghi ngờ thay đổi rừng. Qua đó, cung cấp một hệ thống thông tin trực tuyến giúp các cấp quản lý tiếp cận dễ dàng hơn với tình hình diễn biến rừng và các báo cáo trực tuyến về cập nhật diễn biến rừng trên thực địa. Ngoài ra, hệ thống cho phép gửi tin nhắn, email tới các chủ rừng, các kiểm lâm địa bàn khi xảy ra các thay đổi rừng được phát hiện từ ảnh vệ tinh trong phạm vi đơn vị quản lý.

Nhận tin cảnh báo, người quản lý và công chức kiểm lâm sử dụng máy tính để bàn, điện thoại di động, máy tính bảng đăng nhập vào hệ thống và xem vị trí điểm cảnh báo trên ảnh vệ tinh mới nhất để kiểm chứng tin cảnh báo và thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành. Với cán bộ kiểm lâm địa bàn, sử dụng tài khoản được cấp để xem vị trí các điểm cảnh báo trên bản đồ và sử dụng file bản đồ hệ thống gửi qua thư để kiểm chứng ngoài hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, thu thập dữ liệu, thông tin, cập nhật vào phần mềm. Dữ liệu sau khi cập nhật được truyền về trung tâm dữ liệu tại Chi cục Kiểm lâm để có hướng xử lý kịp thời, triệt để. Qua đó, tăng cường năng lực giám sát, kịp thời cập nhật sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp cho các lực lượng chuyên trách của tỉnh.

Hệ thống FMS Bình Thuận được xây dựng dựa trên các nguồn dữ liệu và các cơ chế giám sát rừng của ngành lâm nghiệp bao gồm: CSDL hiện trạng rừng cập nhật hàng năm theo quy trình của Tổng Cục Lâm Nghiệp, dữ liệu theo dõi diễn biến rừng trên thực địa bằng phần mềm FRMS mobile và dữ liệu các điểm nghi ngờ thay đổi rừng từ ảnh vệ tinh Sentinel 2 cập nhật 5 ngày/lần.