Tham quan Nhà máy Điện khí Cà Mau 1 và 2

2011-12-02

Ngày 1/12, công ty GFD đã có chuyến tham quan trao đổi kinh nghiệm tại Nhà máy Điện khí Cà Mau 1 và 2 thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.

Đi cùng chuyến tham quan có đại diện công ty Osaka Gas, Nhật Bản và đại diện Viện nghiên cứu Mitsubishi.Lãnh đạo nhà máy đã giới thiệu mô hình hoạt động và các kinh nghiệm vận hành nhà máy từ năm 2007 đến nay.Trả lời