Phát triển ứng dụng theo dõi tác động của thủy điện trên điện thoại và phần mềm hỗ trợ phân tích dữ liệu sử dụng bởi thành viên cộng đồng trong khuôn khổ Sáng kiến Gắn kết

Thời gian thực hiện: 17/06/2019 – 15/12/2019
Khách hàng: CARE
Nội dung

Gắn Kết là một Sáng kiến thử nghiệm sáng tạo mới, mục tiêu của nó là sử dụng công nghệ thông tin để tăng cường sự tham gia một cách hiệu quả, có ý nghĩa của người dân vào theo dõi và phản biện chủ trương chính sách của nhà nước tại cấp cơ sở, vùng dân tộc ít người và miền núi.

Các ứng dụng và phần mềm công nghệ mà Gắn Kết xây dựng và thử nghiệm có thể được sử dụng để giám sát các chương trình chính sách khác, hướng tới việc tìm kiếm giải pháp để tăng cường sự tham gia của người dân trong giám sát chủ trương, chính sách của nhà nước bởi các cộng đồng đích của chính sách.

Dự án được triển khai tại tỉnh Sơn La, Bắc Kạn và Đắk Lắk. Người tham gia dự án tại địa phương là nhóm người dân tộc thiểu số bao gồm: Thái, Tày, Nùng, Ê Đê.

     

Ảnh 1: Tập huấn sử dụng ứng dụng Gắn kết cho người dân

Mục tiêu chính của dịch vụ tư vấn: Xây dựng ứng dụng theo dõi tác động của thủy điện trên điện thoại thông minh và phần mềm xử lý dữ liệu thu thập mà cộng đồng có thể sử dụng hiệu quả.

Ảnh 2: Hội thảo tổng kết dự án Gắn kết

Kết quả của dịch vụ tư vấn:

01 ứng dụng trên điện thoại di động thông minh đã được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở. Ứng dụng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có thể hoạt động trong môi trường offline và chỉ khi đồng bộ dữ liệu về máy chủ mới cần có mạng internet. Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ cài đặt và sử dụng.

01 ứng dụng phân tích kết quả trên nền tảng web. Các kết quả thu thập từ di động bởi người dân sẽ được lưu trữ tại máy chủ và được phần mềm phân tích tự động.

03 đợt tập huấn đã được tổ chức tại Hà Nội, Đắk Lắk và Bắc Kạn cho nhóm nông dân nòng cốt. Nhóm này đã sử dụng ứng dụng để đi thu thập thông tin của 700 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thủy điện.