Nâng cao thu nhập từ trồng cây phân tán trên nương rẫy trên đất dốc để tạo tín chỉ các-bon và lấy gỗ thương mại giá trị cao

Thời gian thực hiện: 11/2022 – 11/2024

Khách hàng: Business Partnerships Platform

Nội dung:

GFD và Đại học Queensland (UQ) được quỹ BPP (Business Partnerships Platform) của chính phủ Úc lựa chọn tham gia vào Dự án “Nâng cao thu nhập từ trồng cây phân tán trên nương rẫy trên đất dốc để tạo tín chỉ các-bon và lấy gỗ thương mại giá trị cao” – một trong sáu dự án về thúc đẩy sự phát triển của các thị trường các-bon tại Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện thí điểm tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Trong dự án này GFD sẽ xây dựng một nền tảng công nghệ cao để giám sát và truy xuất nguồn gốc cây trồng trong suốt vòng đời dự án thông qua mobile app, ảnh vệ tinh và flycam. Đại học UQ sẽ đóng góp các chuyên gia về xây dựng dự án hấp thụ carbon, xây dựng phương pháp và đăng ký tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn Gold Standard.

Mục tiêu tổng thể của Dự án là (1) tạo thu nhập lâu dài và bền vững cho các hộ nông dân quy mô nhỏ thông qua kinh doanh các-bon và sản xuất gỗ từ việc trồng cây phân tán, (2) góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và (3) tăng cường năng lực địa phương để xây dựng và quản lý các dự án lâm nghiệp và nông lâm kết hợp theo tiêu chuẩn các-bon tự nguyện.
Dự án sẽ hỗ trợ 500-800 nông dân tích hợp canh tác cây trồng trong các hệ thống nông lâm kết hợp bằng cách trồng và quản lý ít nhất 100.000 cây thuộc các loài gỗ mọc nhanh, có giá trị cao dọc theo ranh giới đất đai và bờ bao của họ trong vòng 30 năm. Trong khi người nông dân sẽ có thu nhập thay thế từ việc bán tín dụng các-bon tiềm năng, sản xuất củi và gỗ, việc trồng cây làm tăng độ che phủ mặt đất để ngăn xói mòn đất và dòng chảy hỗ trợ cho sản xuất cây trồng bền vững. Cách tiếp cận này được coi là một cách sáng tạo để cải thiện sinh kế đồng thời sẽ cải thiện môi trường. Đất nương rẫy là sinh kế chính của hàng triệu người dân miền núi Việt Nam. Dự án này có thể cung cấp những bài học tốt cho nông dân, người hành nghề và người quản lý trên các cảnh quan tương tự trong cả nước.
Trồng cây lấy gỗ trên diện tích cây trồng cạn sẽ giúp hấp thụ CO2 và lưu trữ nhiều các-bon hữu cơ trong đất với một thời gian dài. Nó góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu. Ước tính một cây lấy gỗ có đường kính ngang ngực từ 30 – 40 cm sẽ có khoảng 1,8 tấn CO2 trong sinh khối. Nếu dự án thành công với việc trồng 100.000 cây, nó sẽ cung cấp 270.000 tấn tín chỉ các-bon sinh khối trong 30 năm. Những cây đã được trồng làm giàu cho đất với 30.000 tấn các-bon hữu cơ. Những cây trồng phân tán này có thể lưu trữ trên 300 nghìn tấn CO2 tương đương trong thời gian 30 năm.

Dự án sẽ thiết kế một phương pháp giám sát, báo cáo và xác minh (MRV) hiện đại và có sự tham gia. Một ứng dụng địa lý thông minh sẽ được nâng cấp từ ứng dụng Geosurvey hiện có do Công Ty TNHH Tư Vấn Và Phát Triển Greenfield (Greenfield Consulting and Development Ltd (công ty GFD)) phát triển. Ứng dụng mới sẽ cho phép nông dân địa phương và các thành viên quản lý cộng đồng xác định vị trí cây của họ trên cơ sở dữ liệu GIS trực tiếp thông qua điện thoại thông minh có sẵn trong hầu hết các gia đình ở Việt Nam. Mỗi cây được trồng sẽ được nông dân đánh dấu trên cơ sở dữ liệu địa lý và được nhân viên của GFD xác nhận. Sau khi trồng 2-3 năm, khi chiều cao và tán của cây đạt trên 2 m sẽ được quản lý, theo dõi bằng ảnh vệ tinh độ phân giải cao hoặc thiết bị bay không người lái.

Trồng cây lấy gỗ trên vùng cao sẽ đáp ứng nhu cầu gỗ trong tương lai và tăng thu nhập cho nông dân từ việc bán gỗ, củi và tín chỉ các-bon. Tín chỉ các-bon Tiêu chuẩn Vàng có thể bán với giá 20 USD/tấn [1]. Như vậy, nông dân có thể thu được ít nhất 6 triệu USD (8,770 triệu AUD ) từ việc bán tín dụng các-bon. Dự kiến, 500 hộ gia đình sẽ tham gia vào dự án, trung bình mỗi gia đình có thể kiếm được 400 USD (584 AUD) mỗi năm cho tín chỉ các-bon. Đặc biệt, mỗi nông dân có thể kiếm được từ 1.169 đến 1.656 AUD mỗi năm từ việc bán gỗ.