Đánh giá toàn cầu của Ủy ban Châu Âu hỗ trợ trong lĩnh vực việc làm và hòa nhập xã hội ở các nước đối tác

2010-02-25

Mục đích của đánh giá là để đánh giá mức độ sự hỗ trợ của EC đã được phù hợp, hiệu quả và bền vững trong việc cung cấp các tác động dự kiến trong lĩnh vực việc làm và hòa nhập xã hội ở Việt Nam.

Trong dự án này, GFD cung cấp với DRN, cơ quan đánh giá chính, các dịch vụ để thu thập dữ liệu trong các cơ quan liên quan thuộc Bộ LĐTB & XH, thực hiện cuộc phỏng vấn nhóm, chuẩn bị cho cuộc họp trình bày tại EC HQ.Trả lời