Xây dựng quy hoạch thành lập KBT Cù Lao Chàm

Ngày 1/4/2020 GFD đã được dự án Trường Sơn Xanh lựa chọn là đơn vị tư vấn lập quy hoạch thành lập KBT Cù Lao Chàm. Với trên 819 loài động, thực vật sinh sống trên cạn và 1.309 loài sinh vật biển, trong đó có rất nhiều loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo tồn, Cù Lao Chàm là một sinh cảnh quan trọng trong hệ sinh thái rừng-biển Trung Trường Sơn.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2020 nhóm chuyên gia GFD gồm PGS. TS. Lê Xuân Cảnh; PGS. TS Võ Sĩ Tuấn; TS. Hoàng Việt Anh; Thạc Sĩ Nguyễn Bá Quyền sẽ thực hiện các chuyến khảo sát thực địa, làm việc với các Sở, Ngành và cộng đồng dân cư ở KBT để xây dựng quy hoạch thành lập KBT Cù Lao Chàm. Dự kiến hồ sơ quy hoạch sẽ được hoàn thiện và thẩm định tron tháng 9/2020.

Cù Lam Chàm