Xây dựng phần mềm báo cáo chống ngập và hỗ trợ ra quyết định cho Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian thực hiện: 23/12/2020 – 30/06/2021
Khách hàng: World Bank
Nội dung

Hàng năm, Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vấn đề ngập đô thị, gây thiệt hại về tài sản của người dân, ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh tế. Sở Xây dựng và Trung tâm quản lý hạ tầng có tầm nhìn rõ ràng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng Tp.HCM nhằm hỗ trợ các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ quản lý của trung tâm, bao gồm quản lý ngập.

Hiểu rõ tầm nhìn đó, sáng kiến xây dựng Nền tảng báo cáo ngập lụt trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (sau đây gọi là Nền tảng) là hỗ trợ kỹ thuật của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) và Cục Hợp tác Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) cho Sở Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh để góp phần triển khai tầm nhìn nói trên.

Mục tiêu chính của Nền tảng là tạo ra một công cụ thu thập dữ liệu số, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ một cách có hệ thống, từ đó dữ liệu có thể được dễ dàng tổng hợp, trích xuất phục vụ cho công tác báo cáo, cũng như phân tích, quản lý tình hình ngập. Bên cạnh đó Nền tảng cũng là một kênh thu thập và chia sẻ thông tin ngập của Tp. (sau khi đã được kiểm chứng) với người dân trên địa bàn Tp.HCM.