Xây dựng hệ thống Theo dõi diễn biến rừng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thời gian thực hiện: 2022

Khách hàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Nội dung:

Hệ thống theo dõi diễn biến rừng của Tổng công ty Tân Mai (FMS Tân Mai) do công ty GFD phát triển, là một nền tảng Viễn thám và GIS tích hợp cung cấp cho Tổng Công ty Tân Mai các chức năng giám sát thay đổi rừng, cảnh báo cháy rừng chi tiết tới từng lô rừng trên toàn bộ diện tích rừng do tổng công ty quản lý và sử dụng.

Các chức năng chính của hệ thống:

– Hiển thị trên WebGIS toàn bộ hệ thống lô rừng phân theo chi nhánh và ban quản lý. Từng lô rừng thể hiện các thông tin cơ bản như diện tích, tiểu khu, khoảnh, lô, loài cây, năm trồng.
– Theo dõi mất rừng qua ảnh vệ tinh: định kỳ 2 tuần 1 lần, hệ thống sẽ xử lý ảnh vệ tinh Sentinel 2 (độ phân giải 10 m) mới nhất và so sánh với kỳ ảnh gần nhất để giải đoán ra các điểm mất rừng.
– Theo dõi cháy rừng qua ảnh vệ tinh: một ngày 4 lần hệ thống kết nối tự động với hệ thống phát hiện điểm cháy rừng của NASA để lấy về các điểm cháy rừng mới nhất.
– Gửi cảnh báo mất rừng: định kỳ 2 tuần 1 lần, hệ thống gửi email và SMS về thông tin cảnh báo mất rừng tới các tài khoản được đăng ký. Trên email sẽ cung cấp đầy đủ bản đồ các điểm mất rừng, danh sách các điểm mất rừng.
– Gửi cảnh báo cháy rừng: một ngày 1 lần, hệ thống sẽ gửi email và SMS về thông tin cảnh báo cháy rừng tới các toàn khoản được đăng ký. Trên email sẽ cung cấp đầy đủ bản đồ các điểm cháy rừng, danh sách các điểm cháy rừng rừng.
– Phân cấp cảnh báo theo phạm vi người dùng: tùy theo phạm vi tài khỏan, từng người dùng sẽ được nhận các thông báo cảnh báo mất rừng, cảnh báo cháy rừng theo khu vực mà mình được phân công quản lý.
– Lập báo cáo năm, quý, tháng về các vụ mất rừng, cháy rừng cho từng đơn vị quản lý.
Hệ thống cũng cung cấp thêm các công cụ phụ trợ như xem nhanh vị trí của 1 điểm có tọa độ XY, xem nhanh vị trí của một ranh giới từ GPS, phần mềm khác…; ngoài ra hệ thống cũng hỗ trợ khoanh vẽ nhanh và tải về với lớp nền vệ tinh và các ranh giới hỗ trợ

Sản phẩm:

– Phần mềm theo dõi giám sát rừng
– Hệ thống quản lý người dùng
– Tài liệu hướng dẫn sử dụng