Xây dựng hệ thống phát hiện tiếng cưa máy phục vụ bảo vệ rừng cho tỉnh Quảng Nam – Dự án Trường Sơn Xanh

Trong khuôn khổ dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ, liên danh GFD – UCONSYS đã được lựa chọn để thực hiện gói thầu “Xây dựng hệ thống phát hiện tiếng cưa máy phục vụ bảo vệ rừng cho tỉnh Quảng Nam”.

Hệ thống được phát triển trên nền tảng ứng dụng các công nghệ mới về Internet vạn vật (IoT), SoC (system on a chip), pin năng lượng mặt trời để phát triển một thiết bị nhỏ gọn cho phép phát hiện chính xác tiếng cưa máy và gửi thông báo tới các đơn vị bảo vệ rừng tại tỉnh Quảng Nam. Hệ thống có khả năng gửi thông báo qua internet với các khu vực có sóng 3G và qua tin nhắn SMS với các khu vực chỉ có sóng di động 2G.

Trong giai đoạn thử nghiệm, dự án sẽ phát triển và lắp đặt 50 thiết bị cho các khu rừng đặc dụng có giá trị cao, có nhiều nguy cơ bị chặt phá. Hệ thống đang được tiếp tục hoàn thiện để có khả năng phát hiện những nguy cơ khác như cháy rừng, tiếng máy nổ do các hoạt động khai thác mỏ trái phép.