Xây dựng đề án trình và phê duyệt thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (KBTTN CLC) và lắp đặt bảng hiệu đa dạng sinh học cho Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Cộng đồng ở Cù Lao Chàm

Thời gian thực hiện: 03/04/2020 – 30/09/2020
Khách hàng: ECODIT
Nội dung

Mục đích của gói thầu này nhằm Xây dựng đề án thành lập Khu Bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm (CLC) trình UBND tỉnh phê duyệt cho diện tích 23.500 ha, trong đó 1.642,8 ha trên cạn và 21.857,2ha biển, phù hợp với Quyết định 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bảo tồn Biển Việt Nam. Trong đó, các mục tiêu chính là:

  • Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, làm cơ sở xác định phạm vi, ranh giới khu bảo tồn; các phân khu chức năng. Nhóm chuyên gia phối hợp với các cán bộ kỹ thuật của BQL Khu bảo tồn biển CLC tiến hành rà soát hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp, xác định hiện trạng các loại rừng trong khu vực; xác định và đề xuất phân khu chức năng khu bảo tồn.
  • Rà soát, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, xác định bản đồ phân bố các loài động, thực vật rừng quý hiếm; các hệ sinh thái rừng, biển quan trọng trong khu vực, tạo cơ sở xác định bản đồ phân khu chức năng khu bảo tồn.
  • Đánh giá tình hình kinh tế, xã hội trong khu vực, đặc biệt là hiện trạng phát triển kinh tế tại xã Tân Hiệp (vùng lõi khu bảo tồn biển), và các khu vực lân cận (các xã vùng đệm); xây dựng bản đồ quy hoạch vùng đệm khu bảo tồn; đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế bền vững trong khu vực.
  • Rà soát, đánh giá hiện trạng công tác quản lý, bảo tồn tại BQL Khu bảo tồn biển CLC; hiện trạng quản lý rừng đặc dụng trong khu vực; xác định và đề xuất các giải pháp, chương trình, hoạt động nhằm quản lý, bảo tồn, và phát triển bền vững trong khu vực.
  • Đánh giá hiện trạng cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý khu bảo tồn biển; đánh giá hiện trạng thể chế, quy chế quản lý trong khu vực; đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý khu bảo tồn.
Kết quả hoạt động tư vấn
  • Hồ sơ thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm được xây dựng và hoàn thiện theo đúng quy định của các văn bản pháp lý hiện hành, cụ thể là Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và Nghị định 65 năm 2010. Một số thông tin chính của nội dung đề án thành lập.
  • Tên gọi: Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; phân hạng: Khu bảo vệ cảnh quan
  • Tổng diện tích khu bảo tồn là 23.500 ha, trong đó gồm 1.642,8 ha phần đảo và 21.857,2 ha phần biển, bao gồm 07 hòn đảo thuộc vùng biển Cù Lao Chàm (không bao gồm Hòn Ông). Khu bảo tồn nằm trong địa giới hành chính xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam