Ứng dụng máy tính bảng cho điều tra hiện trường (FRMS mobile) đã được chính thức đưa vào sử dụng cho hệ thống theo dõi diễn biến rừng của Tổng Cục Lâm Nghiệp

2018-01-12

Ứng dụng FRMS mobile do GFD phát triển cho tổ chức JICA trong khuôn khổ dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM) đã được đưa vào tài liệu hướng dẫn theo dõi diễn biến rừng (FRMS) như là một phương pháp chính thức để thu thập thông tin hiện trường.

Bộ tài liệu ban hành cùng quyết định 414/QĐ-TCLN ngày 22/11/2017 của Tổng Cục Lâm Nghiệp đã dành 5 trang (trang 68-72) cho nội dung cập nhật dữ liệu từ ứng dụng máy tính bảng vào hệ thống FMRS: tải dữ liệu trực tiếp từ máy tính bảng vào FMRS, đồng bộ dữ liệu trực tiếp từ máy chủ JICA vào phần mềm FMRS để cập nhật các thay đổi đã được xác định trên hiện trường.

Tới nay phần mềm FMRS mobile đã được sử dụng cho 16 tỉnh tại Việt Nam với số người dùng trên 2000 kiểm lâm viên. Trong năm 2019, phần mềm sẽ được tiếp tục nâng cấp để tương thích với các phiên bản Android mới, và bổ sung các tính năng mới cho phép cán bộ kiểm lâm dễ dàng thực hiện việc giám sát rừng trên hiện trường.Trả lời