Triển khai sử dụng máy tính bảng cho theo dõi diến biến rừng trong khuôn khổ dự án VFD tại Thanh Hóa, Nghệ An

Triển khai sử dụng máy tính bảng cho theo dõi diến biến rừng trong khuôn khổ dự án VFD tại Thanh Hóa, Nghệ AnTrả lời