Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển các loài động, thực vật hoang dã có nguồn gen quý hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Thời gian thực hiện: 2023 – 2024

Khách hàng: Chi cục Kiểm lâm Hà Nôi

Nội dung:

Dự án tập trung vào các mục tiêu sau:

– Điều tra, đánh giá hiện trạng các loài động vật, thực vật đặc hữu của Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và rừng đặc dụng Hương Sơn, thành phố Hà Nội

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về những giá trị bảo tồn và các loài động vật, thực vật của các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nhiệm vụ chính: 

– Điều tra, xác định phân bố và đặc điểm sinh cảnh của loài động vật đặc hữu của Việt Nam tại Vườn quốc gia Ba Vì và Rừng đặc dụng Hương Sơn.

– Điều tra, xác định và đánh giá các mối đe dọa đối với các loài động vật đặc hữu của Việt Nam tại Vườn quốc gia Ba Vì và Rừng đặc dụng Hương Sơn.

– Xây dựng chương trình giám sát các loài động vật đặc hữu của Việt Nam tại Vườn quốc gia Ba Vì và Rừng đặc dụng Hương Sơn.

– Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển các loài động vật đặc hữu của Việt Nam tại Vườn quốc gia Ba vì và Rừng đặc dụng Hương Sơn.

– Điều tra, đánh giá hiện trạng các loài thực vật đặc hữu của Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và Rừng đặc dụng Hương Sơn, thành phố Hà Nội.

– Tổ chức 03 lớp tập huấn cho cán bộ Kiểm lâm, cán bộ thuộc Ban quản lý rừng đực dụng, cán bộ xã, thị trấn của hai huyện Mỹ Đức và Ba Vì; 06 lớp tập huấn về giáo dục bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã có nguồn gen quý, hiếm cho người dân 4 xã vùng đệm của Rừng đặc dụng Hương Sơn.

– Xây dựng 01 phim về các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.