Tập huấn triển khai theo dõi diễn biến rừng sử dụng máy tính bảng cho tỉnh Hà Tĩnh

Tập huấn triển khai theo dõi diễn biến rừng sử dụng máy tính bảng cho tỉnh Hà Tĩnh
2016-08-31Tập huấn triển khai theo dõi diễn biến rừng sử dụng máy tính bảng cho tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 24-26 tháng 8/2016Trả lời