Tập huấn phần mềm theo dõi diễn biến rừng (FRMS) phiên bản 4.0

Nhiệm vụ “Nâng cấp và cải tiến Hệ thống theo dõi diễn biến rừng của Tổng cục Kiểm lâm” thuộc khuôn khổ Dự án “Tăng cường Quản lý Tài nguyên thiên nhiên bền vững – SNRM2” do Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam tài trợ – được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Thực hiện nhiệm vụ, GFD đã phối hợp với Cục Kiểm Lâm, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình, và Chi cục Kiểm lâm vùng tổ chức tập huấn phần mềm theo dõi diễn biến rừng (FRMS) phiên bản 4.0 tại tỉnh Hòa Bình. Khóa tập huấn nhằm mục đích hỗ trợ lực lượng kiểm lâm kĩ năng vận hành ứng dụng di dộng trong quản lý và theo dõi diễn biến rừng.