Phát triển phần mềm quản lý, giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Đào tạo quản trị hệ thống, hướng dẫn người sử dụng thuộc Dự án Ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý, giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Implementation time: 31/3/2023 – 30/9/2023

Client: Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận

Content:

Hệ thống WebGIS là công cụ hỗ trợ cần thiết trong công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản giúp cho các nhà quản lý thuận tiện trong việc theo dõi tình hình hoạt động khoáng sản của các khu vực mỏ nằm trong quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận một cách nhanh chóng, đơn giản; cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của các khu vực mỏ đã được cấp phép; thử nghiệm theo dõi sự biến động về hiện trạng của các khu vực quy hoạch khoáng sản qua hình ảnh vệ tinh; đặc biệt là giải pháp phù hợp theo chủ trương của tỉnh về việc áp dụng công nghệ viễn thám, công nghệ thông tin, sử dụng nguồn ảnh vệ tinh để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Mục tiêu của dự án nhằm: (1) Cung cấp các thông tin cần thiết một cách kịp thời, đơn giản và hiệu quả để quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (2) Nâng cao năng lực cán bộ trong công tác quản lý và giám sát tài nguyên khoáng sản theo hướng ứng dụng công nghệ 4.0.

Hệ thống WebGIS cho phép người dùng xem thông tin hiện trạng quy hoạch khai thác khoáng sản, thông tin về các mỏ khai thác còn hạn, các thông tin về vùng cấm khai thác và các thông tin khác như hiện trạng sử dụng đất…

Ngoài ra, hệ thống tự động cập nhật hình ảnh vệ tinh mới nhất để giúp người dùng theo dõi, giám sát được tình trạng của các mỏ thông qua lớp ảnh vệ tinh mới nhất, lớp ảnh vệ tinh cách đây 1 tháng. Dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel 2, có độ phân giải 10m, với thời gian chụp 5 ngày sẽ có ảnh mới.

Hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS, email cảnh báo khi có biến động về khai thác khoáng sản xảy ra trong các vùng cấm. Khi đến kỳ cảnh báo, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin điểm cảnh báo xảy ra, người dùng có thể tìm kiếm và lọc theo cấp hành chính của mình.

Ngoài các chức năng trên, hệ thống có chức năng quản lý mỏ khoáng sản, cho phép người dùng thêm, xóa, sửa các mỏ, và người dùng có thể tạo và xem được báo cáo khai thác khoáng sản của từng mỏ khoảng sản.

Trên cơ sở các nguồn thông tin nói trên, hệ thống cung cấp các thông tin trực tuyến qua đó giúp các cấp quản lý tiếp cận dễ dàng, kịp thời và hiệu quả hơn với tình hình hoạt động khoáng sản của các khu vực mỏ nằm trong quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thông qua các bản đồ WebGIS. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép gửi tin nhắn, email khi xảy ra các điểm biến động được phát hiện từ ảnh vệ tinh trong phạm vi của đơn vị quản lý.