Nâng cấp và cải tiến Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng của Tổng Cục Lâm Nghiệp

Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

Khách hàng: JAFTA

Nội dung:

Hệ thống theo dõi diễn biến rừng được phát triển theo Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 và được vận hành, quản lý bởi Tổng cục Lâm nghiệp. Hệ thống này đã được xây dựng, phát triển bởi Dự án FORMIS II và bao gồm 3 hợp phần chính: Cơ sở dữ liệu (FRMS Database), Ứng dụng Web (FRMS Web) và Phần mềm cập nhật diễn biến rừng (FRMS Desktop). Qua một số năm vận hành, hệ thống gặp nhiều bất cập, hạn chế cần nâng cấp và cải tiến. Hơn nữa, hiện nay các địa phương trên cả nước đang thực hiện điều chỉnh, sáp nhập các đơn vị hành chính đồng thời Bộ NNPTNT cũng đã ban hành Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT về quy định trong điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Để điều chỉnh các thông tin, số liệu liên quan trong cơ sở dữ liệu theo các cơ sở pháp lý đã được ban hành, hệ thống cần được cập nhật và nâng cấp. 

Các nội dung chính của công việc là cung cấp các dịch vụ lập trình phần mềm hệ thống đã phát triển và cải tiến phiên bản hiện có của hệ thống theo dõi diễn biến rừng của TCLN với các hạng mục nội dung công việc do Cục Kiểm lâm đề nghị và do Hiệp hội Công nghệ Lâm nghiệp Nhật Bản (JAFTA) thiết kế và giám sát thực hiện.