Kiểm toán năng lượng tại nhà máy giấy Việt Pháp, Bắc Ninh

2011-10-27

Từ ngày 27/10 đến ngày 28/10 GFD đã tiến hành đo đạc tính toán năng lượng tiêu hao tại nhà máy giấy Việt Pháp, Bắc Ninh để xác định các cơ hội kiểm toán năng lượng.

Sau khi đo đạc và tính toán, các giải pháp tiết kiệm nhiệt (than) cho lò hơi bao gồm:

– Bảo ôn lại toàn bộ tường lò, phần đường khói đuôi lò, bộ hâm nước và Ba lông hơi. Giảm thiểu tỏa nhiệt ra môi trường và lọt khí lạnh vào buồng đốt.

– Bảo ôn bình nước ngưng và các đoạn đường ống đã không còn bảo ôn trên đường nước ngưng.

– Cải tạo hoặc thay thế mới lá chắn điều khiển lưu lượng quạt hút. Cải tạo, khôi phục các lá chắn gió tạo điều kiện dễ dàng cho việc điều chỉnh chế độ đốt cháy.

– Lắp đặt thêm xiclon thu hồi tro trên đường khói ,đưa tro cháy không hết trở lại buồng đốt để giảm thiểu tổn thất cơ học. Cải tạo lại bộ lọc bụi tránh lọt gió vào đường khói.

– Lắp đặt các đồng hồ đo đếm, giám sát các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cho lò hơi. (Công tơ nước cấp. Cân than, công tơ điện tiêu thụ của quạt gió, quạt khói, thiết bị đo nhiệt độ đường khói).

– Thí nghiệm các chế độ cháy tốt nhất cho lò hơi phù hợp với thực tế sản xuất và đạt hiệu suất lò cao nhất.Trả lời