Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực về chính sách an sinh xã hội” cho các Công ty Điện lực

2011-10-18

Từ 18/10/2011 đến 20/10/2011, tại Lăng Cô – Huế, Công ty e.Gen phối hợp cùng Công ty GFD tổ chức thành công Khóa tập huấn về “Nâng cao năng lực về chính sách an sinh xã hội cho các Công ty Điện lực đối với các dự án năng lượng tái tạo do ADB hỗ trợ” cho hơn 30 cán bộ đến từ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên.

Các đơn vị thành viên bao gồm: Tổng công ty điện lực miền Bắc (NPC), Tổng công ty điện lực miền Trung (CPC) và Tổng công ty điện lực miền Nam (SPC). Khóa tập huấn này mở đầu cho một loạt các khóa tập huấn khác thuộc dự án ADB TA 7262 VIE “Nâng cao năng lực trong phát triển năng lượng tái tạo” do ADB tài trợ.

Mục tiêu của Khóa tập huấn nhằm:

– Giúp cán bộ của các PC thực hiện hiểu rõ hơn về nội dung của Hỗ trợ kỹ thuật, quy trình thực hiện dự án của ADB và những nội dung chính trong Chính sách An toàn và ứng dụng chúng trong các dự án do ADB tài trợ về phát triển thủy điện và mở rộng đường dây truyền tải điện;

– Đánh giá năng lực của các PC trong việc ứng dụng các chính sách an toàn của ADB trong việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án phát triển thủy điện và mở rộng đường dây truyền tải điện;

– Xác định các vấn đề cần giải quyết nhằm nâng cao năng lực của các PC về chính sách an toàn;

– Chuẩn bị những hành động để tăng cường năng lực thực hiện chính sách an toàn cho các PC

Nội dung trong Khóa tập huấn này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia trong nhóm Tư vấn của e.Gen và GFD trong quá trình làm việc với các PC kể từ khi dự án bắt đầu triển khai (tháng 6/2010), qua các cuộc thảo luận trực tiếp với các cán bộ tư vấn của các PC – những người đã tham gia xây dựng các báo cáo chuyên đề cho từng tiểu dự án (về Môi trường, Tái định cư và Phát triển dân tộc thiểu số). Qua khóa tập huấn này, cán bộ của các PC có dịp tìm hiểu kỹ hơn về cách quản lý dự án của ADB, về các nội dung trong chính sách an toàn của ADB và về những nội dung mà họ thường gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.Trả lời