Hỗ trợ kỹ thuật để triển khai các tính năng chống lũ và Nền tảng hỗ trợ ra quyết định (FEDS) cho Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian thực hiện: 20/3/2024 – 30/11/2024

Khách hàng: Ngân hàng thế giới WB

Nội dung:

Vào tháng 10 năm 2020, lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu Ngân hàng Thế giới hỗ trợ phát triển nền tảng Hỗ trợ ra quyết định và chống lũ lụt (FEDS) trực tuyến để hỗ trợ chính quyền của cấp thành phố và cấp huyện trong việc báo cáo và quản lý lũ lụt. Mục tiêu của FEDS là hỗ trợ TP.HCM giới thiệu quy trình làm việc kỹ thuật số và hiện đại hóa các biện pháp quản lý lũ lụt nhằm tận dụng công nghệ kỹ thuật số và dữ liệu sẵn có nhưng chưa được sử dụng. Để ứng phó, WB, với sự tham vấn của Sở Xây dựng (DOC) và Trung tâm Quản lý Hạ tầng TP.HCM (HIMC), đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Đồng Xanh (GFD) để phát triển FEDS. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, GFD đã hoàn thành việc phát triển hệ thống Hỗ trợ quyết định phòng chống lũ lụt (FEDS) với bốn ứng dụng chính: (i) giao diện web dành cho cán bộ, (ii) giao diện Web dành cho người dân, (iii) ứng dụng trên điện thoại thông minh dành cho cán bộ và (iv) ứng dụng điện thoại thông minh dành cho người dân. FEDS đã được thử nghiệm với người dùng ở TP.HCM và hiện đã có ứng dụng trên điện thoại thông minh cho cả hệ điều hành Android và iOS.

Phối hợp với chính quyền TP.HCM, từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2021, GFD và WB đã tiến hành ba đợt hội thảo đào tạo trực tuyến cho cán bộ quản lý lũ lụt của TP.HCM, thành phố Thủ Đức và toàn bộ 21 huyện còn lại. Tổng cộng có khoảng 200 cán bộ thành phố đã được đào tạo để sử dụng cả ứng dụng Web và Mobile. Hướng dẫn sử dụng, sổ tay và video hướng dẫn của FEDS đã được cung cấp cho hoạt động thí điểm và vận hành nền tảng trên toàn thành phố. Sau khóa đào tạo, nhóm giảng viên và học viên đã được thành lập trên mạng xã hội Zalo để huấn luyện, phối hợp và hỗ trợ thường xuyên nhằm đảm bảo quá trình thí điểm FEDS suôn sẻ và hoạt động hàng ngày ở giai đoạn sau.

Trong giai đoạn thí điểm đầu tiên, DOC xác nhận FEDS đã sẵn sàng triển khai và do đó đã ban hành Quyết định số 7286/SXD-HTKT về việc thí điểm FEDS trên toàn thành phố trong mùa mưa bắt đầu từ tháng 7 năm 2021.

Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, Ngân hàng Thế giới đã liên tục hỗ trợ kỹ thuật cho việc vận hành và bảo trì FEDS cho Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc hỗ trợ người dùng, điều chỉnh các công cụ và chức năng của FEDS, đồng thời cung cấp kiến thức chuyên môn và tư vấn kỹ thuật cho các văn bản chính thức về triển khai FEDS khắp thành phố.

Vào tháng 5 năm 2023, nhóm công tác của Ngân hàng Thế giới với HIMC của TP.HCM đã nhất trí rằng vẫn còn các chức năng cần được triển khai để có thể sử dụng đầy đủ. Để chuẩn bị đưa vào sử dụng chính thức, TP.HCM đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, cơ quan liên quan cách sử dụng. Về mặt này, DOC và DIC yêu cầu Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ chính quyền địa phương TP.HCM trong việc triển khai FEDS trên toàn thành phố trong trung hạn.

Mục tiêu chính của hoạt động tư vấn là:

– Hỗ trợ chính quyền TP.HCM (HIMC/DOC, DIC, thành phố Thủ Đức và 21 quận): (i) nâng cấp chức năng của FEDS với các chức năng quan trọng được Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu để hoạt động với tất cả các cơ quan và (ii) triển khai các tính năng để đảm bảo tính bền vững của FEDS.