Xây dựng hệ thống giám sát rừng FMS Quảng Nam thuộc Dự án “Hiện đại hóa, nâng cao năng lực giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam”

Thời gian thực hiện: 2020 – 2021

Khách hàng: Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam

Nội dung

Dự án hiện đại hóa, nâng cao năng lực giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam được phê duyệt theo quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu của dự án nhằm i) Nâng cao năng lực cán bộ và ii) Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn toàn tỉnh (FMS Quảng Nam). Hệ thống FMS Quảng Nam sử dụng công nghệ viễn thám và công nghệ AI nhằm phát hiện sớm các điểm nghi ngờ thay đổi rừng, các điểm có nguy cơ cháy rừng và các điểm có tiếng cưa. Qua đó, cung cấp các thông tin kịp thời đến các nhà quản lý, cán bộ kiểm lâm viên địa bàn thông qua sms, email. Từ đó giúp các cấp quản lý tiếp cận dễ dàng hơn với tình hình diễn biến rừng và các báo cáo trực tuyến về cập nhật diễn biến rừng trên thực địa.

Hệ thống FMS Quảng Nam được xây dựng dựa trên các nguồn dữ liệu và các cơ chế giám sát rừng của ngành lâm nghiệp bao gồm: CSDL hiện trạng rừng cập nhật hàng năm theo quy trình của Tổng Cục Lâm Nghiệp, dữ liệu theo dõi diễn biến rừng trên thực địa bằng phần mềm FRMS mobile và dữ liệu các điểm nghi ngờ thay đổi rừng từ ảnh vệ tinh Sentinel 2 cập nhật 5 ngày/lần, ảnh chụp bằng Flycam bay chụp theo định kỳ và dữ liệu cảnh báo cháy rừng được cung cấp bởi hệ thống FireWatch của Cục Kiểm Lâm. Định kỳ hàng ngày hệ thống sẽ gửi tin cảnh báo cháy rừng, cảnh báo tiếng cưa ngay khi phát hiện các điểm nghi ngờ; và gửi tin cảnh báo mất rừng vào ngày 2 và 16 hàng tháng.

Ngay khi nhận được tin cảnh báo, người quản lý, công chức kiểm lâm sử dụng máy tính để bàn, điện thoại di động, máy tính bảng đăng nhập vào hệ thống và xem vị trí điểm cảnh báo trên ảnh vệ tinh mới nhất để kiểm chứng và thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành. Với cán bộ kiểm lâm địa bàn, sử dụng tài khoản được cấp để xem vị trí các điểm cảnh báo trên bản đồ và sử dụng file bản đồ hệ thống gửi qua thư để kiểm chứng ngoài hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, thu thập dữ liệu, thông tin, cập nhật vào phần mềm. Dữ liệu sau khi cập nhật được truyền về trung tâm dữ liệu tại Chi cục Kiểm lâm để có hướng xử lý kịp thời, triệt để. Qua đó, tăng cường năng lực giám sát, kịp thời cập nhật sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp cho các lực lượng chuyên trách của tỉnh.