Hệ thống theo dõi diễn biến rừng (GFD FMS) phục vụ chuyển đổi số trong lâm nghiệp

Hệ thống theo dõi diễn biến rừng (FMS – Forest Monitoring System) do GFD phát triển là một nền tảng Viễn thám và GIS tích hợp cung cấp cho khách hàng khả năng cập nhật và quản trị một cách toàn diện tài nguyên rừng và diễn biến rừng cấp tỉnh, cấp huyện và cho các chủ rừng lớn. Hướng tới chuyển đổi số trong lâm nghiệp, FMS được xây dựng gồm 3 thành phần chính: i) hệ thống tự động phát hiện mất rừng từ ảnh vệ tinh; ii) hệ thống WebGIS và quản lý rừng trực tuyến hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây; iii) ứng dụng mobile app cho phép thu thập và cập nhật số liệu trên thực địa.

FMS đáp ứng được các yêu cầu quản lý của ngành lâm nghiệp và các yêu cầu đặc thù của các công ty, tổ chức với các chức năng cụ thể như sau:

 

Nhóm các module của giải pháp FMS 

Hệ thống FMS dựa trên các nguồn dữ liệu và các cơ chế giám sát rừng của ngành lâm nghiệp bao gồm

 

 • CSDL hiện trạng rừng cập nhật hàng năm theo quy trình của Tổng Cục Lâm Nghiệp.
 • Dữ liệu theo dõi diễn biến rừng trên thực địa sử dụng phần mềm FRMS mobile do Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên Bền vững (JICA SNRM) tài trợ và GFD là đơn vị phát triển.
 • Phần mềm mobile app tuần tra, cập nhật diễn biến rừng trên mobile do GFD phát triển theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, các module mới có thể được phát triển để thực hiện các nghiệp vụ về tuần tra, giám sát đa dạng sinh học, tra cứu thông tin.
 • Dữ liệu các điểm mất rừng rừng từ ảnh vệ tinh được cập nhật 10-15 ngày một lần bằng các thuật toán do GFD phát triển trên nền tảng Google Earth Engine và trên hạ tầng điện toán đám mây của GFD.
 • Dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel 2 độ phân giải 10m, ảnh Landsat 8 độ phân giải 15m được cập nhật theo thời gian thực (miễn phí và bao gồm trong giải pháp). Sử dụng dữ liệu này, khách hàng có thể dễ dàng xem lại các ảnh vệ tinh trong quá khứ và kiểm chứng lại độ chính xác của các diễn biến rừng được hệ thống phát hiện.
 • Dữ liệu ảnh vệ tỉnh Planet độ phân giải 3 m được cập nhật theo thời gian thực (có tính phí). Ảnh Planet có thể được cung cấp theo ngày, theo tuần, theo tháng và theo quý.
 • Dữ liệu cảnh báo cháy rừng thời gian thực (near real time) từ ảnh vệ tinh.
 • Hệ thống lập báo cáo diến biến rừng tuân thủ các quy định mới nhất của Tổng Cục Lâm Nghiệp (thông tư 33); hệ thống báo cáo tùy biến theo yêu cầu của khách hàng.
 • Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc hướng dịch vụ và có thể tái sử dụng cho các đơn vị khác trong tỉnh, ví dụ chi trả dịch vụ môi trường rừng, xác minh nguồn gốc gỗ, cấp chứng chỉ rừng.

 

Giao diện hệ thống theo dõi diễn biến rừng triển khai tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế

Thế mạnh của FMS trong việc triển khai cho quản lý rừng ở cấp tỉnh và các chủ rừng lớn

 • Một hệ thống duy nhất cho tất cả các cấp quản lý rừng: các đơn vị cấp Chi cục Kiểm Lâm, Hạt Kiểm lâm, chủ rừng rừng sử dụng chung 1 hệ thống được quản lý/khai thác thông tin theo phân quyền cụ thể, không giới hạn số lượng phòng/ban/tổ đội tham gia hệ thống.
 • Quản lý đồng bộ toàn bộ các lô rừng về loài cây, năm trồng, biện pháp lâm sinh, khai thác, trồng mới.
 • Hỗ trợ quá trình quản lý, trách nhiệm giải trình, tuân thủ các tiêu chí quản lý rừng bền vững, duy trì chứng chỉ rừng.
 • Hệ thống được xây dựng với kiến trúc mở, dễ dàng tùy biến cao để phù hợp với các yêu cầu mới trong ngành hoặc những yêu cầu mới trong thực tiễn quản lý , điều hành.
 • Cung cấp các công cụ tiên tiến nhất cho khai thác và phân tích thông tin: tìm kiếm toàn văn, phân tích không gian, đọc dữ liệu offline trên môi trường Web, tích hợp và chia sẻ thông tin trên môi trường Web.
 • Dễ dàng hỗ trợ cả 3 nền tảng Desktop, Web và Mobile.
 • Hệ thống sử dụng hoàn toàn các thư viện mã nguồn mở, miễn phí do đó giúp cho việc giảm thiểu chi phí mua bản quyền, dễ dàng mở rộng và triển khai trên quy mô lớn.
Hệ thống đánh giá mất rừng từ ảnh vệ tinh

Hệ thống FMS do GFD phát triển đã được triển khai tại các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Quảng Nam và nhiều công ty lâm nghiệp tại Việt Nam.