Hệ thống giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau

Thời gian thực hiện: 16/10/2020 – 31/12/2021
Khách hàng/Đối tác chính
1. Trường Đại học Queensland, Brisbane, Australia
2. Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau
3. Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu
Nội dung

Các hệ thống sản xuất nuôi trồng thủy sản dựa vào rừng ngập mặn hỗ trợ sinh kế của hàng triệu người dân ở đồng bằng sông Cửu Long; tuy nhiên, chúng có khả năng phục hồi thấp, dễ bị mắc các bệnh thủy sản, rừng ngập mặn bị chết, thiên tai và biến đổi khí hậu. Dự án này sẽ giúp xây dựng một bộ chỉ số sức khỏe môi trường để hướng dẫn quản lý bền vững cho loại hình nuôi trồng thủy sản trong rừng ngập mặn. Thông qua dự án giúp kích hoạt giám sát và báo cáo về chất lượng nước, về các thay đổi rừng ngập mặn và các khu vực nuôi trồng thủy sản liên quan ở tỉnh Cà Mau, Việt Nam thông qua tích hợp các trạm quan trắc môi trường không dây được thiết lập (gọi là trạm AQUAM) tại các điểm quan trọng về chất lượng nước, ví dụ: cửa sông, cùng với phát hiện thay đổi rừng ngập mặn tự động theo thời gian thực bằng giải đoán ảnh vệ tinh Sentinel 1 và 2. Dữ liệu tự động và theo thời gian thực sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu không gian có độ phân giải cao của nuôi trồng rừng ngập mặn hiện có từ Hệ thống giám sát tài nguyên rừng Việt Nam (FRMS), sử dụng ứng dụng di động hoạt động trên điện thoại thông minh và máy tính bảng Android phổ biến. Ứng dụng mới sẽ được xây dựng trên ứng dụng GeoSurvey hiện có được phát triển bởi đối tác khu vực tư nhân của chúng tôi. GeoSurvey hiện đang được sử dụng để báo cáo các thay đổi trong rừng ngập mặn và các loại rừng khác ở đồng bằng sông Cửu Long và sẽ được mở rộng để kết hợp dữ liệu môi trường để hỗ trợ ra quyết định và cho phép phản ứng nhanh với các điều kiện bất lợi trong hệ thống nuôi trồng rừng ngập mặn.

Mục đích của dự án này là hỗ trợ ra quyết định của các bên liên quan nuôi trồng thủy sản rừng ngập mặn ở tỉnh Cà Mau, từ đó tăng cường khả năng phục hồi của ngành sản xuất này ở đồng bằng sông Cửu Long, liên kết với các chương trình ASEAN và đồng bằng sông Cửu Long của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT ). Nhân viên kỹ thuật, người quản lý và nông dân sẽ được chỉ định các quyền người dùng khác nhau trong ứng dụng, cho phép họ cập nhật các quan sát và báo cáo các tai biến môi trường, dịch bệnh xảy ra. Phụ nữ và người khuyết tật sẽ được đặc biệt khuyến khích để tham gia đào tạo, tập huấn của dự án, đáp ứng các lĩnh vực ưu tiên chính của DFAT. Luồng dữ liệu sẽ nhanh chóng thông báo cho các bên liên quan, những người chịu trách nhiệm về các hành động nhằm duy trì các hệ thống nuôi trồng thủy sản ở rừng ngập mặn khỏe mạnh và hiệu quả. Nông dân nuôi trồng thủy sản rừng ngập mặn, các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản nhỏ, cơ quan quản lý rừng ngập mặn, thủy sản và các cơ quan bảo vệ bờ biển sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dự án. Đây là hệ thống giám sát tích hợp, hiện đại đầu tiên được phát triển để hỗ trợ sức khỏe của cả rừng ngập mặn và nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam. Với các bài học từ dự án này, các quy trình và hệ thống có thể được phát triển và mở rộng hơn nữa để được thực hiện ở các vùng nuôi trồng rừng ngập mặn lớn khác ở Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác có nuôi trồng thủy sản ở rừng ngập mặn.