Hệ thống cung cấp gỗ hợp pháp và bền vững ở Việt Nam

2010-09-21

Đây là một nghiên cứu do tổ chức Friends of Earth Japan khởi xướng nhằm cung cấp thông tin cho Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản khi nhập khẩu các sản phẩm gỗ từ Việt Nam.

Mục đích của nghiên cứu này là làm rõ tính hợp pháp và việc chứng nhận hệ thống quản lý rừng và sản phẩm gỗ và để mô tả tình hình thực tế và các thách thức của ngành lâm nghiệp và lưu thông gỗ ở Việt Nam nhằm góp phần cho sự thiết lập mua bán gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp và bền vững ở Nhật Bản.Trả lời