GFD hợp tác tối ưu hóa vận hành lò hơi cho dự án tại Lào

GFD hợp tác tối ưu hóa vận hành lò hơi cho nhà máy giấy tại LàoTrả lời