Hội thảo giới thiệu hệ thống chia sẻ thông tin ngành lâm nghiệp

Giới thiệu Hệ thống chia sẻ thông tin ngành lâm nghiệp

Ngày 06/6/2018 Tổng Cục Lâm Nghiệp đã tổ chức hội nghị công bố hệ thống chia sẻ dữ liệu thông tin ngành lâm nghiệp. Các dữ liệu công khai của hệ thống có thể truy cập tại địa chỉ http://maps.vnforest.gov.vn

GFD là một đối tác cùng với NIRAS và GFA triển khai dự án FORMIS từ 2010 đến 2018.Trả lời