TOT training for forest monitoring using tablet in Ha Tinh province

Tập huấn triển khai theo dõi diễn biến rừng sử dụng máy tính bảng cho tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 24-26 tháng 8/2016Leave a Reply