Danh sách các loại dữ liệu GIS và Viễn thám cho Việt Nam

Trang này cung cấp một số bộ dữ liệu GIS và Viễn thám để phục vụ cho các đào tạo, tập huấn và demo của GFD. Các dữ liệu vector chủ yếu được cung cấp ở dạng ESRI shp, dữ liệu raster được cung cấp dưới dạng ảnh GeoTiff.
Dữ liệu này được chúng tôi thu thập, tổng hợp từ nhiều nguồn, phần lớn là miễn phí. Bộ dữ liệu này được cung cấp với mục đích chính là để minh họa cho các tập huấn của chúng tôi, một số dữ liệu chưa hẳn là phù hợp cho các nghiên cứu khoa học hoặc cho mục đích thương mại.