Điều tra xác định thành phần các loài chim hoang dã từ đó đưa ra các giải pháp bảo tồn và phát triển các loài chim hoang dã ở bãi giữa, bãi bồi sông Hồng đoạn chảy qua Thành phố Hà Nội thuộc Đề án “Bảo tồn, phát triển các loài động, thực vật hoang dã có nguồn gen quý hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Thời gian thực hiện: 2022 – 2023

Khách hàng: Chi cục Kiểm lâm Hà Nội

Nội dung:

Hà Nội nằm trong vùng Đông Bắc, là điểm quan trọng nằm trên tuyến di cư Đông Á – Úc Châu (The East Asian – Australasian Flyway Partnership – EAAFP) (Hùng & Mạnh, 2017). Những nghiên cứu trước đây đã xác định được tầm quan trọng của Hà Nội đối với các loài chim di cư và bước đầu khẳng định Hà Nội nằm trên tuyến di cư Đông Á – Úc châu nối liền từ Sibêri và Ussuriland, qua Nhật Bản, đông, nam Trung Quốc và Đài Loan đến Đông Dương, lục địa Thái Lan bay tiếp về phương nam đến quần đảo Thái Lan-Malaixia, Inđônêxia và trú đông tại Úc châu. Đặc biệt Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trong quá trình nghiên cứu đánh giá, xây dựng phương án Việt Nam tham gia Công ước về bảo tồn các loài động vật hoang dã di cư của Liên Hợp quốc (CMS – Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals). Chính vì vậy, việc bảo vệ, duy trì các sinh cảnh tự nhiên trong khu vực là vô cùng cần thiết và cấp bách. Hiện nay, việc phá huỷ các sinh cảnh tự nhiên để biến đổi thành đất nông nghiệp đang diễn ra phổ biến trong khu vực, điều này đã thu hẹp nơi trú chân và kiếm ăn của các loài trong quá trình di cư.
Riêng đối với khu hệ chim của khu vực bãi giữa, bãi bồi ở sông Hồng đoạn chảy qua Thành phố Hà Nội, từ trước đến nay, chưa có chương trình điều tra, nghiên cứu nào mang tính chuyên sâu để đánh giá, xác định quần thể các loài chim quý hiếm, nguy cấp cùng các mối đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của chúng ở khu bảo tồn. Một số nghiên cứu trước đây nói chung mới chỉ dừng lại ở việc điều tra thống kê sơ bộ về thành phần loài ở khu vực trung tâm thành phố chưa có điều kiện nghiên cứu các khu vực khác như Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thường Tín, Phú Xuyên. Vì vậy, việc đầu tư thực hiện mục tiêu và các nội dung hoạt động dự án đề xuất lần này là hết sức cần thiết và cấp bách, làm cơ sở để xây dựng các kế hoạch bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học các quần thể Chim của thành phố Hà Nội mà trước hết là các loài và nhóm loài quý hiếm, nguy cấp đã được nói đến nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Mục tiêu chung của dự án:

– Đánh giá về hiện trạng sinh cảnh và các nguy cơ ảnh hưởng tới chim di cư và chim trú đông ở các bãi giữa và bãi bồi Sông Hồng.
– Đánh giá tác động của các mối đe dọa đối với quần thể chim quý hiếm, nguy cấp tại khu vực bãi giữa, bãi bồi.
– Xây dựng kế hoạch giám sát quần thể và sinh cảnh cho các loài chim di cư ở khu vực bãi giữa, bãi bồi Sông Hồng.
– Xây dựng phương án bảo tồn, quản lý và phục hồi sinh cảnh cho chim di cư và các loài quý hiếm ở khu vực bãi giữa, bãi bồi Sông Hồng.