Đánh giá giữa kỳ Dự án phát triển sinh kế khu bảo tồn Ngọc Sơn – Ngổ Luông

2010-01-06

Dự án này do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Tây Ban Nha (Spanish Agency for International Cooperation and Development) tài trợ và được Quỹ Hỗ trợ Xã hội Văn hóa Tây Ban Nha (Foundation for Promotion Social of Culture Spain) phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình triển khai.

Mục tiêu của dự án là bảo vệ và bảo tồn bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như nâng cao mức sống của người dân địa phương thông qua các hoạt động hỗ trợ Kế hoạch Phát triển Thôn làng (Village Development Plan), phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng.

GFD đã tiến hành đánh giá giữa kỳ dự án này nhằm mục đích:

–  Đánh giá quy trình đã triển khai của Kế hoạch Phát triển Thôn làng trong năm thứ 2 của dự án (thiết kế quy trình, nội dung Kế hoạch, thực hiện quy trình, các tiêu chí lựa chọn hoạt động và người thụ hưởng);

–  Đánh giá phải bao gồm các điểm mạnh và điểm yếu của quy trình, bài học kinh nghiệm, và các đề xuất cụ thể để cải thiện hoạt động của dự án;

–  Đề xuất cơ chế hiệu quả, tiết kiệm để triển khai và giám sát các Kế hoạch Phát triển Thôn làng và đưa ra các khuyến nghị phù hợp trong quá trình thực hiện. Trả lời