Cung cấp phần mềm xử lý ảnh viễn thám IDRISI và dịch vụ tập huấn cho dự án “Quản lý hệ sinh thái bờ biển”

2011-06-05

Đây là hoạt động do Tổ chức phát triển Đức (GIZ) trợ cho Đại học Cần Thơ

Nội dung hoạt động bao gồm cung cấp và cài đặt phần mềm xử lý ảnh viễn thám IDRISI. Chuẩn bị bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng IDRISI cho quản lý tài nguyên rừng. Tập huấn nâng cao về sử dụng phần mềm IDRISI cho đánh giá diễn biến sử dụng đất và địa thống kê  – geostatistics.Trả lời