ADB TA 7262 VIE Nâng cao năng lực phát triển năng lượng tái tạo

2010-04-19

Dự án TA 7262 VIE Nâng cao năng lực phát triển năng lượng tái tạo do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ vốn nhằm hỗ trợ các công ty Điện lực Miền Bắc, Điện lực Miền Trung, Điện lực Miền Nam rà soát các nghiên cứu khả thi của các dự án thủy điện nhỏ và lưới điện nhằm đáp ứng các tiêu chí cấp vốn vay của ADB. Dự án kéo dài đến 2014.

Nội dung công việc:

Hỗ trợ kỹ thuật các công ty điện lực NPC, CPC, SPC rà soát 10 dự án đầu tư thủy điện và 2 dự án đường truyền tải để đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế, xã hội, môi trường của ADB để đạt điều kiện vay vốn.

Trong dự án này GFD cung cấp các chuyên gia về kết cấu, địa chất, thủy văn, hệ thống điện, các chuyên gia xã hội, môi trường, tái định cư để phối hợp và hướng các công ty điện lực điều chỉnh các báo cáo dự án đầu tư, báo cáo khả thi.

Các nhiệm vụ cụ thể gồm:

– Rà soát các báo cáo dự án đầu tư, các thiết kế sơ bộ, phân tích tài chính;

– Rà soát các đánh giá tác động môi trường, tái định cư;

– Tập huấn nâng cao năng lực cho các đơn vị tư vấn thiết kế;

– Hỗ trợ các công ty điện lực điều chỉnh báo cáo dự án đầu tư.Trả lời