Hệ thống theo dõi diễn biến rừng (GFD FMS)

Hệ thống theo dõi diễn biến rừng (FMS) do GFD phát triển là một nền tảng Viễn thám và GIS tích hợp cung cấp cho khách hàng khả năng cập nhật và quản trị một cách toàn diện số liệu diễn biến rừng cấp tỉnh, cấp huyện và cho các chủ rừng lớn. FMS được xây dựng gồm 2 thành phần chính: i) hệ thống tự động phát hiện mất rừng từ ảnh vệ tinh; ii) hệ thống WebGIS và quản lý rừng trực tuyến.

FMS đáp ứng được các yêu cầu của ngành lâm nghiệp và các yêu cầu đặc thù của các công ty, tổ chức với các chức năng cụ thể như sau:

 

Nhóm chức năng của FMS

 

 

Hệ thống FMS dựa trên các nguồn dữ liệu và các cơ chế giám sát rừng của ngành lâm nghiệp bao gồm các hợp phần chính sau:

 

 • CSDL hiện trạng rừng cập nhật hàng năm theo quy trình của Tổng Cục Lâm Nghiệp.
 • Dữ liệu theo dõi diễn biến rừng trên thực địa sử dụng phần mềm FRMS mobile do Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên Bền vững (JICA SNRM) tài trợ và GFD là đơn vị phát triển.
 • Phần mềm tuần tra, cập nhật diễn biến rừng trên mobile do GFD phát triển theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.
 • Dữ liệu các điểm mất rừng rừng từ ảnh vệ tinh được cập nhật 10 ngày một lần bằng các thuật toán do GFD phát triển trên nền tảng Google Earth Engine và trên hạ tầng điện toán đám mây của GFD.
 • Dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel 2 độ phân giải 10m, ảnh Landsat 8 độ phân giải 15m được cập nhật theo thời gian thực (miễn phí và bao gồm trong giải pháp).
 • Dữ liệu ảnh vệ tỉnh Planet độ phân giải 3 m được cập nhật theo thời gian thực (có tính phí). Ảnh Planet có thể được cung cấp theo ngày, theo tuần, theo tháng và theo quý.
 • Dữ liệu cảnh báo cháy rừng thời gian thực (near real time).
 • Hệ thống báo cáo tuân thủ các quy định mới nhất của Tổng Cục Lâm Nghiệp; hệ thống báo cáo tùy biến theo yêu cầu của khách hàng.
 • Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc hướng dịch vụ và có thể tái sử dụng cho các đơn vị khác trong tỉnh, ví dụ chi trả dịch vụ môi trường rừng, xác minh nguồn gốc gỗ, cấp chứng chỉ rừng.

 

Giao diện hệ thống theo dõi diễn biến rừng triển khai tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế

Thế mạnh của FMS trong việc triển khai cho quản lý rừng ở cấp tỉnh hoặc các chủ rừng lớn:

 • Một hệ thống duy nhất cho tất cả các cấp quản lý rừng: các đơn vị cấp Chi cục Kiểm Lâm, Hạt Kiểm lâm, chủ rừng rừng sử dụng chung 1 hệ thống chung và được quản lý/khai thác thông tin theo phân quyền, không giới hạn số lượng phòng/ban/tổ đội tham gia hệ thống.
 • Hệ thống được xây dựng với kiến trúc mở, dễ dàng tùy biến cao để phù hợp với các yêu cầu mới trong ngành hoặc những yêu cầu mới trong thực tiễn quản lý , điều hành.
 • Cung cấp các công cụ tiên tiến nhất cho khai thác và phân tích thông tin: tìm kiếm toàn văn, phân tích không gian, đọc dữ liệu offline trên môi trường Web, tích hợp và chia sẻ thông tin trên môi trường Web.
 • Dễ dàng hỗ trợ cả 3 nền tảng Desktop, Web và Mobile.
Hệ thống đánh giá mất rừng từ ảnh vệ tinh

Hệ thống FMS do GFD phát triển đã được triển khai tại các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và thử nghiệm cho dự án FMCR tại tỉnh Quảng Ninh.