Dịch vụ GIS & Viễn thám

Ứng dụng GIS & Viễn thám

Dịch vụ năng lượng

Dịch vụ công nghiệp

Dịch vụ

Dịch vụ năng lượng

Vận hành lò hơi nâng cao hiệu suất

Các kỹ sư chuyên ngành nhiệt của GFD sẽ khảo sát hiện trạng lò, tình trạng chi tiết thiết bị, tuổi thọ, và tiến hành đo hiệu suất của lò. Chúng tôi sẽ cùng với khách hàng tính toán chi phí toàn bộ để sản xuất 1 tấn hơi, bao gồm chi phí nhiên liệu, chi phí năng lượng (điện), chi phí nhân công, chi phí sửa chữa bảo dưỡng định kỳ.

Dịch vụ công nghiệp

Bảo dưỡng sửa chữa công nghiệp

Đội bảo dưỡng sửa chữa Công nghiệp của GFD sẽ khảo sát tình trạng thiết bị, nhu cầu vận hành của các dây chuyền công nghiệp, từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng chủ động, giảm thiểu thời gian và tần suất sự cố, tăng thời gian sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sự cố, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Dịch vụ nghiên cứu, khảo sát

Kinh tế, xã hội & môi trường

Green Field cung cấp dịch vụ nghiên cứu và điều tra cơ bản cho các lĩnh vực kinh tế xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, điều tra và khảo sát hệ thống hạ tầng giao thông, công nghiệp. Trong những năm gần đây Green Field đã thực hiện nhiều điều tra khảo sát về thị trường gỗ, năng lượng tái tạo, xã hội học, ảnh hưởng của chính sách tới thị trường cho các đối tác chính phủ cũng như các nhà tài trợ.

Dịch vụ viễn thám

Cung cấp các dịch vụ, giải pháp viễn thám

Green Field là đối tác tin cậy của các nhà tài trợ, khối công nghiệp, các khách hàng tư nhân về cung cấp giải pháp ảnh viễn thám cho giám sát tài nguyên thiên nhiên. Green Field đã thực hiện nhiều dự án về ứng dụng ảnh viễn thám cho các lĩnh vực điều tra kiểm kê rừng, xây dựng bản đồ hạ tầng, phân tích rủi ro môi trường, xây dựng bản đồ hệ sinh thái.

Dịch vụ GIS

Cung cấp các dịch vụ, giải pháp GIS

Green Field cung cấp giải pháp GIS phục vụ cho công tác quy hoạch, đánh giá hệ sinh thái và môi trường. Chúng tôi đã làm việc với các nhà tài trợ, các cơ quan chính phủ, và khối tư nhân để triển khai các ứng dụng GIS và viễn thám cho nhiều lĩnh vực bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên nước, quản lý tài sản, quản lý môi trường.

Dịch vụ tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát và đánh giá dự án

Geen Field cung cấp dịch vụ giám sát và đánh giá dự án nhằm giúp các nhà tài trợ, chủ đầu tư dự án có được những thông tin và phản hồi chính xác để đưa ra các quyết định kịp thời về chính sách và đầu tư. Green Field có nhiều kinh nghiệm về thiết kế khung đánh giá, thu thập số liệu, phỏng vấn chuyên sâu với các đối tác, đánh giá hiện trường, đánh giá đầu tư và hiệu quả dự án