Dịch vụ GIS & Viễn thám

Ứng dụng GIS & Viễn thám

Dịch vụ năng lượng

Dịch vụ công nghiệp

Dịch vụ

Dịch vụ năng lượng

Vận hành lò hơi nâng cao hiệu suất

Các kỹ sư chuyên ngành nhiệt của GFD sẽ khảo sát hiện trạng lò, tình trạng chi tiết thiết bị, tuổi thọ, và tiến hành đo hiệu suất của lò. Chúng tôi sẽ cùng với khách hàng tính toán chi phí toàn bộ để sản xuất 1 tấn hơi, bao gồm chi phí nhiên liệu, chi phí năng lượng (điện), chi phí nhân công, chi phí sửa chữa bảo dưỡng định kỳ.

Dịch vụ công nghiệp

Bảo dưỡng sửa chữa công nghiệp

Đội bảo dưỡng sửa chữa Công nghiệp của GFD sẽ khảo sát tình trạng thiết bị, nhu cầu vận hành của các dây chuyền công nghiệp, từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng chủ động, giảm thiểu thời gian và tần suất sự cố, tăng thời gian sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sự cố, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Nghiên cứu & khảo sát

Kinh tế, xã hội & môi trường

GFD cung cấp dịch vụ nghiên cứu kinh tế xã hội, phục vụ các dự án phát triển bao gồm các dự án quy hoạch, phát triển đô thị và nông thôn, giám sát đánh giá môi trường, kinh tế, xã hội. Chúng tôi xây dựng các cơ sở dữ liệu trực tuyến để khách hàng có thể quản lý dự án với quy mô lớn nhiều tỉnh thành và trên cả nước.